Alopecia Areata, toplum tarafından bilinen adıyla saçkıran ; saçlı deride, kaş, kirpik ve

vücudun tüyle kaplı bölgelerinde kıl kaybı yapan bir hastalıktır ve saçkıran tedavisi müm- kündür.

 

Alopecia Areata (Saçkıran), en sık saçlı deride görülür. Saçlı deride yama veya bozuk para şeklinde saçsız kalmış alanlar görülür. Bu saçsız alanlar bir tane veya çok sayıda olabilir. Bölgesel olarak oluşması nedeni ile, Alopecia Areata yani Bölgesel Saç Dökülmesi olarak adlandırılır.

 

Alopecia Areata ( Saçkıran ) hastalığında, nadiren tüm saçlı deride kıl kaybı olabilir. Bu durum Alopecia Totalis olarak adlandırılır. Bazen de hastalık tüm vücuttaki tüylerin dökülmesi şeklinde görülebilir. Hastalığın bu seyri, Alopecia Universalis olarak adlandırılır.

 

Saçkıran hastalığı en sık çocuk ve genç erişkinlerde görülür. Hastaların

%60’ı 20 yaş altındadır. Saçkıran hastalığında %10-30 oranında aile öyküsü bulunabilir.

 

Alopecia Areata ( Saçkıran ) Neden Oluşur?

 

Alopecia Areata( Saçkıran ); Otoimmün bir hastalıktır. (Otoimmün: kişinin kendi savunma hücrelerinin

vücudundaki hücreleri yabancı görüp saldırması) Burada, savunma hücrelerinin kişinin kendi kıl köklerine saldırması ile Alopecia Areata(Saçkıran)gelişir. Alopecia Areat- a(Saçkıran)hastalığının nedenleri bilinmemektedir. Ancak stresin saçkıran da önemli rol oynadığı düşünülmektedir.

 

Alopecia Areata (Saçkıran) Bulaşıcı mıdır?

Alopesi Areata bulaşıcı değildir